Смяна на стави по авангарден метод

Операциите за смяна на тазобедрена или колянна става, наречени ендопротезиранe, са с голяма продължителност и сложност. Днес, стремежът на науката е да бъде намален обема на хирургичния разрез и структурите около ставата да бъдат максимално запазени от увреждане, а самата операция да се провежда без кръвопреливане.

Главният лекар на на ортопедична болница „Витоша”, Д-р Орлин Филипов, разказва пред вестник Труд” за новостите при тези операции, които се прилагат в болницата.

https://trud.bg/ендопротезирането-на-стави-по-аванг

Scroll to Top