За болницата

Болница Витоша, реализираната мечта

Въпреки заеманите от него постове, при падането на комунизма на 10 ноември 1998, Борис Филипов притежава само един панелен апартамент, наследствен от неговия баща Иван Филипов, който до 1966 г. е имал голяма къща с магазин в Дианабад – единствената двуетажна къща в квартала, която е отчуждена и съборена, срещу която получава от държавата 2 панелни апартамента, […]

Болница Витоша, реализираната мечта Read More »

Болница Витоша днес, сред най-добрите

След завръщането си от Израел в София, д-р Орлин Филипов решава да модернизира болницата. През 2013 година проектанти начело с Наташа Иванова и арх. Велев проектират модернизация на болница „Витоша“. Намерено е изключително интелигентно решение, като само чрез разместване на врати и отваряне на отвори в няколко стени, без промяна на бетонна конструкция, е постигнато

Болница Витоша днес, сред най-добрите Read More »

Пътят на д-р Филипов към специализация в ортопедията

Новата болница е проектирана конструктивно за 5 етажа – сутерен и 4 етажа. Поради недостатъчни средства, първоначалния архитектурен проект не е включвал четвърти етаж, но е дадено задание за 5-етажна сграда и конструктора Янко Янков е проектирал и оразмерил конструкцията за 5-етажна сграда, с цел бъдещо дострояване на един етаж. Строителството на сградата е изпълнено

Пътят на д-р Филипов към специализация в ортопедията Read More »

Новите ни разработки за смяна на става намират световно признание

В Болница Витоша имаме повод за празнуване! Ежедневно лекуваме пациенти с изпитани и доверени техники и методи, но сме отдадени и на новостите в нашата област. Нашият главен хирург, д-р Орлин Филипов, приключи работата си по новаторско изследване за третирането на фрактури на бедрената шийка – най-горната част на бедрената кост, и най-често срещаното място

Новите ни разработки за смяна на става намират световно признание Read More »

Създаването на Болница Витоша

От размирните 1990-те през външната търговия към успех в медицината. Пътят на д-р Орлин Филипов и пътят на Болница Витоша се преплитат, защото Орлин е приел болницата за свой живот. Болница Витоша е създадена през 2001 година, а сградата е построена година преди това. Историята на създаването ѝ е история за първите години на демократичните

Създаването на Болница Витоша Read More »

Смяна на стави по авангарден метод

Операциите за смяна на тазобедрена или колянна става, наречени ендопротезиранe, са с голяма продължителност и сложност. Днес, стремежът на науката е да бъде намален обема на хирургичния разрез и структурите около ставата да бъдат максимално запазени от увреждане, а самата операция да се провежда без кръвопреливане. Главният лекар на на ортопедична болница „Витоша”, Д-р Орлин

Смяна на стави по авангарден метод Read More »

Scroll to Top