Ортопедична болница Витоша - Ортопедия и травматология - Екип


Д-р Орлин Филипов PhD

Ортопед-травматолог, Главен лекар

Д-р Орлин Филипов е нашият главен лекар и старши ортопед. Той е специалист по ортопедия и травматология, с повече от 20 години опит, практикувайки както в България, така и по света. Автор е на многобройни ортопедични изследвания, публикувани в някои от най-реномираните специализирани списания по света и е участвал в множество ортопедични конференции, както и със собствени оригинални доклади на повече от 22 международни конференции.  

Д-р Филипов е сертифициран специалист по смяна на тазобедрена и на колянна става и по реконструктивна ортопедия. В областта на реконструктивната ортопедия, освен с възстановяване на тазобедрена и колянна става и лечение на лошо зарастнали фрактури, Филипов практикува и удължаване на крака по метода на Илизаров и собствена модификация.

Той е член на 5 международни асоциации по ортопедия: AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons); AO Trauma; SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie); Küntscher society; FFN (Fragility fracture network), а също така и на българската професионална организация БОТА.

Най-новата му книга е ръководство по ортопедична хирургия, „Хирургично лечение при фрактури на шийката на бедрената кост“, което беше издадено от издателството Nova Science Publishers, Inc., New York, САЩ. 

Д-р Филипов е развил и прилага свой новаторски хирургичен метод при смяната на тазобедрена става с минимална загуба на кръв и без нужда от преливане на кръв. Той прилага вече 10 години този първи по рода си метод, и пациенти идват от различни краища на Европа, за да се възползват от него.

Д-р Филипов е разработил и нов, изключително ефективен метод за третиране на счупвания на шийката на бедрената кост, така наречения метод BDSF.  Методът му е приет по света и се прилага в Индия, САЩ, Швейцария, Норвегия.

Д-р Филипов владее свободно английски, а също така и руски, френски и сръбски.

108-B Simeonovsko Shose Str., Sofia 1700, Bulgaria

Opening hours:
Outpatients 08:30 - 12:30, working days only.
Wards and inpatient care, 24 hours a day.
Д-р-Орлин-Филипов, Ортопед
Dr. Orlin Filipov, MD, PhD
Д-р-Орлин-Филипов, Ортопед

Д-р Орлин Филипов

Д-р Орлин Филипов, д.м., е Главен лекар и старши ортопед. Той е сертифициран специалист по ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави, реконструктивна хирургия, удължаване на крака и лекуването на фрактури.

Д-р Нанков е специалист по ортопедия, педиатрични травми и фрактури при деца

Д-р Стефан Нанков

Д-р Нанков е специалист по ортопедия, педиатрични травми и фрактури при деца, с над 21 годишен опит. Той е сертифициран експерт по смяна на тазобедрени и коленни стави.

Д-р Кърчинов е специалист-ортопед. Той е хирург по ортопедия и травми

Д-р Димитър Кърчинов

Д-р Кърчинов е специалист-ортопед. Той е хирург по ортопедия и травми с над 25 годишен клиничен опит. Има многобройни публикации в специализирани ортопедични списания.

Д-р Кърчинов е специалист-ортопед. Той е хирург по ортопедия и травми

Д-р Тимка Милева

Д-р Милева ръководи Отделението за интензивно лечение. Тя е специалист по интензивни грижи и анестезиология с над 25 годишен клиничен опит. Практикува всички видове анестезия: местна, регионална и обща.

Д-р Камен Плосков е специалист по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Камен Плосков

Д-р Камен Плосков е специалист по анестезиология и интензивно лечение с над 30 годишен клиничен опит. Той практикува всички видове анестезия: местна, регионална и обща.

Д-р Багеров е експерт по интензивни грижи и анестезиология

Д-р Николай Багеров

Д-р Багеров е експерт по интензивни грижи и анестезиология с над 25 годишен клиничен опит. Специалист по регионални анестезийни блокове - практикува интерскаленарни; феморални и други регионални нервни блокове; а също и всички други методи за анестезия: местна, регионална и обща.

Д-р Величков е специалист по кардиология

Д-р Панко Величков

Д-р Величков е специалист по кардиология. Той има над 28 годишен клиничен опит в кардиологията и вътрешните болести. Работата му е жизнено важна за пред- и следоперативните грижи.

Д-р Йорданов ръководи Отделението Клинична лаборатория

Д-р Петър Йорданов

Д-р Йорданов ръководи Отделението Клинична лаборатория. Под негово ръководство нашата лаборатория постига високи оценки при външни проверки за контрол на качеството.

Д-р Кръстев е ръководител на Отделението по образна диагностика

Д-р Росен Кръстев

Д-р Кръстев е ръководител на Отделението по образна диагностика с дългогодишен опит. Той е специалист по рентген, диагностика с Магнитен резонанс и компютърна томография.

Любомир Маноилов е вещ практикуващ по физиотерапия, кинезитерапия и хирургическа рехабилитация

Любомир Маноилов

Любомир Маноилов е вещ практикуващ по физиотерапия, кинезитерапия и хирургическа рехабилитация с дългогодишен клиничен опит. Той е грижовен, усърден и професионален в работата си. Бързо постига чудесни резултати с пациентите си след тяхната операция.

Николина Байкова е Главна сестра на Болница Витоша

Николина Байкова

Николина Байкова е Главна сестра на Болница Витоша и отговаря за организирането и управлението на нашите сестрински грижи.

Таня Стефанова

Таня Стефанова

Таня Стефанова е една от нашите най-добри сестри - отдадена на грижата за своите пациенти.

Паула Лисет Мора е операционна сестра

Паула Лисет Мора

Паула Лисет Мора е операционна сестра. Тя има дългогодишен клиничен опит при ортопедични операции и при лечение на травми. Работила е в някои от най-реномираните ортопедични центрове по света.

Николина Байкова е Главна сестра на Болница Витоша

Николина Байкова

Николина Байкова е Главна операционна сестра и отговаря за операционната зала. Тя е нашият ангел-пазител в операционната. С дългогодишен опит като специализирана операционна сестра,тя е идеален партньор до нашите ортопеди.

Scroll to Top