Новите ни разработки за смяна на става намират световно признание

В Болница Витоша имаме повод за празнуване! Ежедневно лекуваме пациенти с изпитани и доверени техники и методи, но сме отдадени и на новостите в нашата област. Нашият главен хирург, д-р Орлин Филипов, приключи работата си по новаторско изследване за третирането на фрактури на бедрената шийка – най-горната част на бедрената кост, и най-често срещаното място за счупване на ставата. Неговата работа намира широко признание по света – включително договор за публикуване на книга с високо реномирано американско издателство. Тук той ни разказва за работата си, и какво означава тя за неговите пациенти.

Д-р Филипов – с какво се отличават тези техники, за които пишете?

Една от новите техники, за които пиша е така наречената Двупланова двуопорнавинтова фиксация, или BDSF на английски. Това е нов начин за третиране на фрактури на бедрената шийка. Тази техника е 40 % по-солидна от обичайната техника, при която се използват паралелни винтове, така наречената техника АО. Установихме, че 96 % от фрактурите зарастват, когато са третирани с техниката Двупланова двуопорна винтова фиксация, за разлика от едва 70% от фрактурите, лекувани с обичайната техника АО. Това са прекрасни резултати за пациентите – и те са подкрепени от представителни изследвания, провеждани от различни автори по света – в САЩ, Индия, Египет и Малайзия.

Също има доказателства от практиката, че третираните с Двупланова двуопорна винтова фиксация фрактури на бедрената шийка са биомеханично по-стабилни от фрактурите, третирани с обичайната техника. Това беше демонстрирано с помощта на компютърен анализ на модел по метода на крайните елементи, (т.н. FEM) в Университета на Гуандун (Кантон) в Китай.

Също така беше проведен биомеханичен тест, използвайки кости от човешки труп, при който беше установена 40% по-силна фиксация при новия метод, BDSF, отколкото при обичайната фиксация, с използването на паралелни винтове. Тези резултати бяха публикуване в едно от най-реномираното специализирано списание, Injury.

Тази книга също така описва и една нова техника за смяна на тазобедрена става, наречена анатомичен директен латерален подход. Тази новаторска техника води до по-малка загуба на кръв при операция в сравнение с традиционните операционни методи.

Също така анатомичният директен латерален подход води и до по-стабилно зарастване на ставните връзки, като по този начин се избягва опасността от механични усложнения като разместване на стави. Това е важна стъпка към постигането на по-малко постоперативни травми, по-бързо възстановяване, и по-малка загуба на кръв, като се използва анатомичният директен латерален подход, който описвам в моята книга.

Американско издателство поиска от Вас да претворите изследването си в книга. Как стана това?

Да – Издателството Nova Science Publishers от САЩ се свърза с мен. Стана ми много приятно от това, защото те са едни от най-реномираните издатели на научна литература. Казаха ми, че са били впечатлени от статиите ми в областта на фрактурите на бедрената шийка и биомеханиката, публикувани в специализирани списания по ортопедия. Попитаха ме дали бих искал да напиша книга, подписахме договори, и и година по-късно моята книга “Хирургическо третиране на фрактури на бедрената шийка” беше публикувана в Ню Йорк.

Какво е значението на тази публикация на книжния пазар?

Това е голям успех за нас, и за българските ортопедични хирурзи като цяло. Конкуренцията в САЩ е много сурова, и за да бъде публикувано на американския научен пазар, нашето изследване трябваше да докаже, че отговаря на най-високите стандарти. Най-добрите, най-често използваните справочници по ортопедия по света, са именно американски!

Какъв е досегашният интерес към книгата?

По всичко личи, че вече има значителен интерес към книгата. В книгата си описвам няковко нови хирургически техники, има и голям раздел по биомеханика, а така също и обзор на литература, в който се обсъждан различни теми, свързани с хирургическото третиране на фрактури на бедрената шийка.

Главната причина други хирурзи да се интересуват от моята книга, и да пожелаят да научат нещо от нея, е това че методът на Двупланова двуопорна винтова фиксация (BDSF) става все по-популярен. Процентът на усложненията при прилагането на обичайната техника с паралелни винтове, т.н. АО, е неприемливо висок – толкова висок, че вътрешна фиксация на фрактура на бедрената шийка, на практика, беше изоставен през последните няколко години. Днес има отново интерес към вътрешна фиксация, защото сега хирурзите разполагат с моя метод на Двупланова двуопорнавинтова фиксация.

Тоест, Вие сте български хирург с американски издател – какъв друг международен интерес има към Вашата техника?

Проявява се интерес от най-различни места. Много хирурзи по света вече използват моята техника на Двупланова двуопорна винтова фиксация. Има изследвания, в които се съобщава за резултатите от клинично приложение на моя метод при лечение на пациенти в САЩ, Индия, Египет и Малайзия. Той вече се използва и в Швейцария, Норвегия, а и от някои мои колеги тук в България.

Scroll to Top