Болница Витоша днес, сред най-добрите

След завръщането си от Израел в София, д-р Орлин Филипов решава да модернизира болница “Витоша”. През 2013 година проектанти начело с Наташа Иванова и арх. Велев проектират модернизация на болница „Витоша“. Намерено е изключително интелигентно решение, като само чрез разместване на врати и отваряне на отвори в няколко стени, без промяна на бетонна конструкция, е постигнато изключително модерно и функционално разпределение, отговарящо на изискванията на медицинската технология на най-добрите американски болници.

Предвидена е нова асансьорна шахта за стерилен асансьор, свързващ стерилизацията в сутерена с операционния блок на втори етаж. Цялостна подмяна на електро-инсталацията и изграждане на нова слаботокова инсталация, включваща видеонаблюдение, нова разговорна система за пациентите, нова телефонна инсталация с централа, нова интерком-разговорна система, изграждане на компютърна мрежа свързваща кабинетите, реанимация, лаборатория и рентген. Строителната дейност на ремонта е извършена от фирма Дана Билд ООД, с ръководител Дани Илиева и технически ръководител Наско.

Дейността на болницата е спряна за времето на ремонта, засягащ сутерен, първи, втори и трети етажи, което налага изпълнение на строителните работи да стане във възможно най-кратки срокове.

Строителството започва на 1 май 2015 година. За 15 дена са демонтирани старите фаянсови плочки по стени и подове, демонтирана е старата дограма, направени са предвидените промени на врати и разпределение. Успоредно с това бригада извършва шлайфане на мозайките на подовете, за да може да се монтира гранитогрес на подовете. Прокарани са трасета в гофрирани тръби за новите електрически, телефонни, видео, компютърна и интерком инсталации. Едновременно работят три бригади фаянсаджии. Гранитогреса по стени и тавани на голямата опрерационна зала и реанимацията, както и подовете на 1 етаж са изпълнени от Боби. Бригадата на Живко монтира гранитогреса на 3 етаж и фаянса на всички тоалетни. Навсякъде в болничната част бяха монтирани нови германски врати от фирмата Hormann.

На 01.10.2015 болницата започва отново да приема своите пациенти.
През 2015г д-р Филипов защитава докторат на тема BDSF при лечение на фрактури на бедрената шийка. BDSF е хирургичен метод за лечение, изобретен от д-р Филипов и описан от него в много от най-реномираните световни списания с огромен импакт-фактор: Injury; Arch Orthop Trauma Surgery; Journal of the American Academy of the Orthopedic Surgeons. Методът е регистриран за авторски права в US Copyright Office и са защитени два патента, единият – международен.

През 2019г д-р Филипов издава книга, публикувана в едно от двете най-големи научни издателства в света – Nova Science Publishers, New York.

Доктор Орлин Филипов е автор също така и на нов метод за ендопротезиране, извършван без нужда от преливане на кръв. От новия безкръвен метод се възползват много пациенти от чужбина, чиито религиозни вярвания не им позволяват да се съгласят на кръвопреливане.

 

Scroll to Top