Артроскопия на коляно, рамо, глезен и тазобедрена става

В болница Витоша артроскопските операции на коляно, тазобедрена става, рамо и глезен се извършват от тясноспециализиран екип, в състав Доц. Атанас Андреев и Д-р Илия Колев – утвърдени специалисти в областта на артроскопията и артроскопската хирургия и М.с. Инж. Нина Байкова – операционна сестра, както и опитни анестезиолози, операционен техник/санитар и др.

Доц. Д-р Атанас Андреев, д.м., притежава сертификат за правоспособност за артроскопия на стави, както и много други сертификати и освен клиничната практика той преподава на студенти.

Д-р Илия Колев притежава сертификат за правоспособност за артроскопия на стави, както и много други сертификати.

М.с. Инж. Нина Байкова е опитен специалист – ортопедична сестра и операционен технолог, притежава уникален за България сертификат Six Sigma.    

Артроскопия на коляно

Артроскопия на коляно се извършва при мекотъканни увреждания на ставата, настъпили при травма. Процедурата е както диагностична, така и терапевтична. Артроскопията осигурява перфектна диагностика на увреждането, каквато не може да осигурят нито едно от образните изследвания. Освен диагностика, през време на операцията се извършва и лечение на коленните увреди.

  • Скъсан менискус. При скъсване на менискус се извършва артроскопско възстановяване. Ако разкъсването е по-близо до залавното му място за ставната капсула се извършва шев на менискуса, чиято цел е възстановяване, зарастване на разкъсването. Ако разкъсването е близо до свободния ръб на менискуса се извършва пластика, с което се постига оздравяване и изчезване на болката. Операцията е с отлични резултати и обикновено пациентът след няколко дни може да се върне на работа. Ако не се извърши навреме операцията, в ставата възникват редица неблагоприятни промени, които по-късно водят до гонартроза.  

  • Скъсана предна кръстна връзка. Това е сериозно увреждане, което изисква обикновено цялостна замяна на разкъсаната връзка с трансплантат. Операцията се извършва най-често през няколко малки 1-см разрези, през които се въвежда трансплантата и се фиксира към бедрената кост и към тибиалната кост. Известно време се носи ортеза на колянната става и се прави рехабилитация. Пълно възстановяване настъпва след 60 дни. Ако не се извърши навреме операцията, в ставата възникват редица неблагоприятни промени, които по-късно водят до гонартроза.

  • Остеохондрални увреди. При такива увреди артроскопията предоставя възможност за лечение по различни методи. Важно е процедурата да се направи скоро след травмата, преди да са настъпили необратими промени върху съседния хрущял.  

  • Лечение на начална гонартроза – т.нар. „ставен тоалет“. При развитие на артроза, в ставата настъпват някои специфични изменения, които до известна степен на развитие могат да се повлияят благоприятно и с това да се удължи живота на ставата, а по такъв начин – значително забавяне на момента за ендопротезиране. При артрозна става възниква разрастване на синовиалната обвивка, при което към ставната кухина се простират образувания – вили. При операцията тези разраствания на синовията се изрязват чрез специален апарат – шейвър, извършва се шейвинг. В артрозната става често се откриват свободни тела – откъснати синовиални вили или парчета хрущял, както и сферични тела (т.нар. оризовидни тела), покрити с хрущялоподобна обвивка и големи от няколко милиметра до сантиметър и повече. Ако такова оризовидно тяло попадне между двете срещуположни ставни повърхности на бедрената кост и тибията – при натиска се получава увреждане на хрущяла, което често има сериозни последствия. При артроскопията такива свободни ставни тела се захващат с щипка и се изваждат от ставата.

Артроскопия на рамо

Артроскопия на рамо се извършва при травматични увреди на ставните елементи, най-често при банкартова лезия, някои остеохондрални увреди, както и при нестабилност на раменната става с чести изкълчвания – хабитуални луксации.

Артроскопия на глезен

Артроскопия на глезен се извършва при някои остеохондрални увреди, начални артрозни изменения и други състояния.

Артроскопия на тазобедрена става

Артроскопия на тазобедрена става се извършва при притискане на бедрената глава в ръба на ацетабулума – т.нар. импинджмънт синдром; както и при разкъсване на хрущялния пръстен (лабрума), при начални артрозни изменения на ставата и други.

Scroll to Top